Ejdern 11

Ejdern 11, Hotell

Projekt: Nybyggnad av hotell, 26 rum

Uppdrag: Bygglov & Bygghandlingar

År: 2019

Beställare: Svenska Betonghus

Ort: Sollentuna, Stockholm