Kontrollansvarig enligt PBL

Kontrollansvarig enligt PBLEnligt plan- och bygglagen (PBL) krävs det att en kontrollansvarig (KA) anlitas vid alla byggnads-, rivnings- och markåtgärder som är lov- eller anmälningspliktiga. Den kontrollansvarige ska tillsammans med byggherren ta fram ett förslag till kontrollplan samt fungera som en hjälp för byggherren i byggprocessen för att få kontroll och att upprätthålla god kvalité i byggprocessen.


SIZE arkitekter är Certifierade kontrollansvariga enligt PBL och som kontrollansvariga är vi med och bistår dig som byggherre från bygglovsansökan fram till det att byggåtgärden är färdigställd och godkänd av kommunen.

 

Rollen som kontrollansvariga kan omfatta:


  • Upprätta förslag på kontrollplan.
  • Se till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs.
  • Närvara vid tekniskt samråd, besiktningar och byggnadsnämndens platsbesök.
  • Utföra dokumenterade byggplatsbesök samt notera avvikelser.
  • Granska entreprenörers egenkontroller.
  • Avge utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

Beautiful Steps #2, Biel/Bienne, Schweiz.

Sabina Lang och Daniel Baumann