Vigelsjö Förskola

Vigelsjö Förskola, 

Projekt: Nybyggnad av förskola.

Uppdrag: Bygglov & Bygghandlingar

År: 2022

Byggherre: Sehlhall, Entreprenör: Roslagens Byggnadsentreprenad

Ort: Norrtälje
Övrigt: Ursprungligt tävligsförslag Scott Rasmusson Källander