Spiken 20-21

Spiken 20-21

Projekt: Nybyggnad av bostäder

Uppdrag: Förslag till ny detaljplan

År: 2023

Beställare: Svenska Betonghus

Ort: Sollentuna