Spiken 20-21

Spiken 20-21

Projekt: Nybyggnad av bostäder

Uppdrag: Förslag till ny detaljplan

År: 2020

Beställare: Svenska Betonghus

Ort: Sollentuna


SIZE arkitekter AB / Pålsundsgatan 1B / 117 31 Stockholm / www.sizearkitekter.se