KI

KI ANA 23

Projekt: Inredning  och specialsnickerier för läromiljöer

År: 2015

Beställare: Karolinska Institutet

Ort: Huddinge, Stockholm

Övrigt: Projekt utfört i samarbete med LINK arkitektur