Essingevarvet 4

Essingevarvet 4

Projekt: Nybyggnad av townhouse

Uppdrag: Bygglov

År: 2019

Beställare: -

Ort: Stora Essingen, Stockholm