Sakkunnig tillgänglighet

Sakkunnig tillgänglighetSIZE arkitekter är certifierade sakkunniga av tillgänglighet (TIL) och har behörighet att kontrollera byggnader vad avser tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Kontroll kan gälla både nybyggnad och ändring av en byggnad. Den kan innefatta kontroll i olika skeden av projekteringen, under byggtiden eller av färdigställda byggåtgärder. Som tillgänglighetskonsult är vi med er genom hela projektet med rådgivning, granskning och tillgänglighetsutlåtande.


Rollen som tillgänglighetskonsult kan omfatta:


  • Inventering
  • Ritningsgranskning
  • Rådgivning
  • Tillgänglighetsgranskning
  • Tillgänglighetsutlåtande

Beautiful Steps #2, Biel/Bienne, Schweiz.

Sabina Lang och Daniel Baumann