Viggbyholm, Täby

Viggbyholm, Täby

Projekt: Nybyggnad av kontor & lager.

Uppdrag: Volymstudie & skisser

År: 2022, pågående

Beställare: -

Ort: Viggbyholm, Täby