Arkitektur

ArkitekturSIZE arkitekters målsättningar är att skapa värden för våra kunder genom att i de byggnader och miljöer vi utformar möta alla de krav som ställs på miljöer där människor ska bo, arbeta och trivas. 


Tillsammans med våra kunder genomför SIZE arkitekter projekt från första skiss genom projektering till färdigt resultat.

Vårt viktigaste arbetsinstrument är dialogen med beställaren då det är i den goda kontakten de bästa resultaten uppstår. Kunskap, kreativitet och engagemang finns med i hela designprocessen för att säkerställa arkitektur som tillför beställare och brukare mervärden.


Vårt samarbete kan omfatta:


  • Arkitektonisk utformning i tidiga skeden genom designprogram, idéskisser och förstudier
  • Verksamhets- och behovsanalyser
  • Designprogram, Byggnadsprogram, Lokalprogram och Rumsfunktionsprogram
  • Förslags- och Systemhandlingar
  • Bygglovshandlingar
  • Rum- och byggnadsbeskrivningar
  • Förfrågningsunderlag och bygghandlingar för alla typer av entreprenader
  • Projekteringssamordning och BIM–projektering i 3D
  • Inventeringar och relationshandlingar