Ejdern 16

Ejdern 16, Hotell

Projekt: Nybyggnad av hotell, 27 rum

Uppdrag: Bygglov, Bygghandlingar, Inredning

År: 2018

Beställare: Svenska Betonghus

Ort: Sollentuna, Stockholm