Ejdern 16

Ejdern 16, Hotell

Projekt: Nybyggnad av hotell, 27 rum

Uppdrag: Bygglov, Bygghandlingar, Inredning

År: 2018

Beställare: Svenska Betonghus

Ort: Sollentuna, Stockholm


SIZE arkitekter AB / Pålsundsgatan 1B / 117 31 Stockholm / www.sizearkitekter.se