Om SIZE

SIZE arkitekter


SIZE arkitekter är ett Stockholmsbaserat arkitektkontor som startades 2014. Vi utför både små och stora arkitektuppdrag för privatpersoner, företag, bostadsrättsföreningar och kommuner.  Vi leder projekt från första skiss, genom hela processen, fram till arbetshandlingar och att de allra sista detaljerna kommer på plats.


Förutom arkitekttjänster inom bygg och inredning tar SIZE arkitekter även uppdrag som certifierad sakkunnig tillgänglighet samt kontrollansvarig enligt PBL. 


SIZE arkitekter jobbar ofta i nätverk med andra arkitekter och har goda kontakter med leverantörer och andra konsulter vilket ger oss möjlighet att leverera en helhetslösnings.


Välkommen att kontakta oss för en närmare presentation.