Villa Djursholm

Villa Djursholm

Projekt: Renovering och ombyggnad av kök

År: 2006

Beställare: Privat

Ort: Djursholm, Stockholm

Övrigt: Publicerat i Plaza Interiör