Villa Djursholm

Villa Djursholm

Projekt: Renovering och ombyggnad av kök

År: 2006

Beställare: Privat

Ort: Djursholm, Stockholm

Övrigt: Publicerat i Plaza Interiör


SIZE arkitekter AB / Pålsundsgatan 1B / 117 31 Stockholm / www.sizearkitekter.se